Caecilia Groot

Ik ben een verbindend strateeg, vernieuwer, en werk graag aan complexe vraagstukken.

Mijn missie: organisaties en de spelers daarbinnen met elkaar laten samenwerken en hen zo door veranderingen heen loodsen. Daarbij geholpen door een fikse dosis kennis en ervaring met en op het gebied van (digitale) transformatie. Kenmerkend voor mij zijn enthousiasme en resultaatgerichtheid.

Op weg naar resultaat maak ik graag gebruik van de Novius aanpak voor (digitale) business transformatie. Deze aanpak helpt om te komen tot een helder en holistisch beeld van de nodige verandering; een op pragmatiek gestoelde methode voor de totstandkoming en realisatie van toegevoegde waarde voor de onderneming.

De rode draad in mijn loopbaan is innovatie: de rollen die ik daarbij vervul zijn voornamelijk die van (programma)manager en directeur (CIO/CTO), en later ook die van lid van een adviesraad en besturen geweest. In deze rollen heb ik laten zien op strategisch niveau waarde toe te voegen; om mijn kwaliteit als toezichthouder te versterken volgde ik de Commissarissencyclus aan de businessuniversiteit Nyenrode.

Mijn werk in verschillende sectoren: van de kunsten, het openbaar vervoer en payment, tot de gezondheidszorg heeft mijn blik op organisatievraagstukken verrijkt en geresulteerd in een geweldig boeiend en divers netwerk.