Cor de Raadt

Cor de Raadt (1951) is gespecialiseerd in strategische advisering en interim management. Hij is een manager met visie die integer en betrokken leiding geeft. Hij helpt organisaties te innoveren en te revitaliseren en weet in crisissituaties organisaties op koers te brengen.

Cor heeft een afgewogen managementstijl gericht op commitment en vertrouwen en weet zo concrete en blijvende resultaten te behalen. Hij is bij uitstek inzetbaar op organisatorische veranderingstrajecten en processen van strategieontwikkeling.

Zijn ervaring heeft hij gedurende 35 jaar opgedaan in diverse functies in het onderwijs, onder meer als directeur van een universitair instituut, directeur van een educatieve faculteit en bestuurder van een hogescholengroep.

In die functies heeft hij leiding gegeven aan grote veranderingsprocessen en fusie en samenwerkingstrajecten. Zijn expertise is onderwijs breed met een bijzonder accent op hoger onderwijs en lerarenopleidingen. Hij participeert in diverse besturen en raden van toezicht op een breed maatschappelijk terrein.