Corrie Vinckers

Corrie Vinckers is sinds 2006 actief als zelfstandig interim-manager, verandermanager en coach. Ze werkt voornamelijk in het (beroeps)onderwijs en not-for-profit organisaties.

Corrie is een strategisch leider, heeft ervaring in het (re)organiseren en herstructureren van organisaties, implementeren van resultaatverantwoordelijke team, het bouwen aan een professionele cultuur en het  begeleiden van veranderingsprocessen.

Lastige situaties en crises gaat ze niet uit de weg. Ze is een echte troubleshooter. Corrie weet zich snel (lastige)  situaties eigen te maken, weet de grote lijnen te pakken en schuwt ook niet de details in te gaan als dat nodig is. Ze is doel- en resultaatgericht, besluitvaardig en een doorpakker, waarbij ze de verbinding met de mensen die het moeten doen niet uit het oog verliest. Ze doorziet de verschillende belangen en weet daarin haar eigen lijn te trekken, waarbij ze het doel van de organisatie en de gewenste resultaten als richtlijn heeft.

Corrie Vinckers heeft ruime ervaring als manager, bestuurder en toezichthouder, waaronder als faculteitsdirecteur in het hoger onderwijs. Naast haar werk als CMC Change Agent zit zij in diverse besturen en raden van toezicht. Zij is tevens gecertificeerd Birkman Consultant.