Sjoerd Vegter

Als je de 60 ruim gepasseerd bent en ik zou mezelf de vraag moeten stellen ‘wie ben ik?’ dan zou je het ook anders kunnen formuleren, zo van ‘Wie ben ik geworden?’

Door mijn vele werkervaringen en de vele levenservaringen ben ik gevormd tot dat wat ik nu ben. Ik vind mezelf betekenisvoller dan dat ik was, ik beschik over meer ervaring, ik heb lessen geleerd, niet alleen uit boeken, maar ook van mensen en ontmoetingen. Ik kan makkelijker loslaten maar ben ook in staat om te vernieuwen.

Ik hecht waarde aan mensen om mij heen, ben geen solist, durf te beslissen en gun mezelf om soms een fout te maken. Ik kan vergeven en vergeten. Vond mezelf soms belangrijk maar ben definitief van dat idee afgestapt. Ik beschik over eigenschappen als humor en relativeringsvermogen en dat maakt dat ik het leuk vind om met mensen om te gaan en voor anderen dingen te doen, maar vooral de dingen te doen die er toedoen. De inhoud is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. Maakte ik me aanvankelijk vaak druk om de vorm, dan is het accent definitief naar de inhoud verschoven. Toch kan ik als adviseur nog steeds hartstochtelijk mee praten over de vorm, maar niet zonder het appél op de inhoud. En dat brengt me op dat wat me nu bezighoudt in denken en doen. Ik vervul diverse toezichthoudende functies in zorg en bedrijfsleven. Daarnaast adviseer ik mensen en organisaties op het gebied van het leggen van verbindingen. Ik heb een opdracht als adviseur nieuwbouw en vastgoed in de ouderen zorg. Als commissaris bij van de Valk Care leg ik een verbinding tussen zorg en bedrijfsleven. Vraagstukken op het gebied van governance hebben mijn bijzondere belangstelling.

Belangeloos ben ik bestuurder bij een zorgontwikkelingsorganisatie in Oost-Europa en vervul een bestuursfunctie bij de faculteit dissabillity studies aan de VU. Mijn drijfveer is niet meer geld. Mijn satisfactie vind ik in een succesvolle interventie waarbij ik de ander verder heb geholpen, de hoogte van een materiële beloning mag dat niet in de weg staan.

Mijn loopbaan speelt zich af en heeft zich voornamelijk afgespeeld in het publieke domein en slechts beperkt in het bedrijfsleven. Via het HRM werk, het organisatieadvies, de management en directiefuncties, ben ik op de bestuurszetel terecht gekomen. Dat heb ik 20 jaar gedaan in de categorale ziekenhuiszorg en de medisch specialistische revalidatie. Mijn kracht lag daarbij in het netwerken op diverse niveaus. Zo ben ik branche bestuurder geweest, heb in diverse commissies in de ziekenhuiswereld gezeten met accenten op personeel en kwaliteit. Een aantal jaren ben ik actief geweest op het gebied van vastgoed en nieuwbouw. Ook daar heb ik een netwerk in opgebouwd. Politiek heeft altijd mijn belangstelling gehad en vanzelfsprekend heb ik daar een relatie netwerk opgebouwd.

Toch heb ik altijd voor ogen gehouden dat bij werk in de gezondheidszorg de patiënt, cliënt, bewoner of revalidant degene is waartoe al deze activiteiten dienen. Soms was dat lastig maar daarmee niet minder belangrijk.

Wat kan ik toevoegen. Doe gerust een beroep op mijn ervaring. Ik leer je verbindingen leggen, netwerken vormen, de kracht van het samenwerken. Ik weet veel van de zorg, zowel van de harde als de zachte kant, ik kan mensen motiveren, stimuleren en leren te netwerken. Maar ook tijdelijk de leiding nemen spreekt me aan. Uitganspunt blijft vertrouwen, in je kracht komen en faciliterend leiderschap. In mijn leven heb ik veel veranderingen meegemaakt, zowel zakelijk als privé. Die ervaring wil ik graag benutten bij het implementeren van veranderingen bij zowel mensen als organisaties.

Ik laat me graag uitdagen door iets niet alledaags. Ik word nog steeds enthousiast van de enorme innovatie golf die over ons heen stroomt. Maar niet alles is vooruitgang, ik let vooral op of het waarde creëert en/of betekenisvol is.

De mensen verbonden aan de CMC- groep hebben allemaal iets eigens in te brengen. Een waanzinnige hoeveelheid kennis en ervaring. Ik neem graag deel aan deze unieke groep van ervaringsdeskundigen en experts met een breed pallet aan kennis en ervaring. Dit om bij complexe vragen, advies, coaching, interim-management te bieden of gewoon een oplossing voor een probleem aan te dragen.