Wilbert de Haan Westerveld

Mijn dienstverlening is, binnen complexe zorgorganisaties, gericht op Governance/Bestuurlijke vraagstukken in het algemeen en op vraagstukken met betrekking tot bestuurlijke mutaties  (c.q. mutaties binnen het gremium van de interne toezichthouder) in het bijzonder.

Engagement

Zorg vindt plaats tussen mensen, in de intimiteit van de één op één relatie tussen vrager en aanbieder. Het brengt ons tot de essentie waar het in de zorg om gaat. Dit binnen een gezonde bedrijfsvoering optimaal te faciliteren en professionele ruimte te bieden is mijn intrinsieke drijfveer. Zo kan een bijdrage geleverd worden aan de realisatie van de missie van organisaties en wordt, op een voorname wijze, gewerkt aan een menswaardige samenleving.

Achtergrond

Ik ben een vanuit waarden gedreven gesprekspartner. Leg aimabel, toegenegen, beheerst en professioneel contact. Kom makkelijk boven de materie uit, doorzie de onderliggende belangen en ben analytisch scherp. Heb een sterke affiniteit met kwaliteit, veiligheid, bedrijfsvoering en doelmatigheid. Beschik over een natuurlijke drang tot inhoudelijke vernieuwing en optimalisatie. Omdat ‘de mens’ altijd de belangrijkste factor is, neem ik, als conceptuele en verbindende communicator, hen diplomatiek mee in het realiseren van gestelde doelen. Zo worden duurzame interne/externe relaties gebouwd en -tranformaties gerealiseerd.

Mijn carrière ben ik in 1979 begonnen bij het Ministerie van Justitie (recherche). In 1987 is de overstap gemaakt naar de zorgsector. In eerste instantie (15 jaar) in management/directie functies binnen de (inter)nationale medische industrie. Vanaf 2002 wordt ik, als directeur/bestuurder (a.i.), binnen de VV&T en Jeugdzorg/speciaal onderwijs ingeschakeld om complexe c.q. ingewikkelde veranderingsprocessen duurzaam te realiseren ten einde de existentie van de organisatie ook op langere termijn te borgen.

Professie.

Ik onderscheid mij doordat ik nadrukkelijk de ‘purpose’ van de organisatie in combinatie met een voornaam mens/maatschappijbeeld als uitgangspunt neemt voor waarde creatie, – positionering en -strategie. De stichting en haar missie vormen de basis proactief bestuurders en Raad van Toezicht te ondersteunen.

Bij de doorontwikkeling van organisaties kan tijdelijk bestuurskracht worden toegevoegd c.q. vervangen.

Specialisatie.

Ik heb mij gespecialiseerd op het gebied van het pre- en onboarden van de nieuw benoemde bestuurder c.q. intern toezichthouder.

Op basis van overbruggingsbestuur, wordt de Raad van Toezicht bij een bestuurdersmutatie de mogelijkheid geboden zich weloverwogen te oriënteren op het vinden en benoemen van een nieuwe bestuurder.

Samenwerking.

  • Member Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership.
  • Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (prof. Strikwerda)
  • Verbonden aan de Vrije Universiteit (prof. Goodijk en prof. Van Dijk).