Wim Croes

 

Strategisch adviseur, bestuurder, verandermanager en coach. Opdrachten zijn vaak gericht op organisatieontwikkeling  of  crisisinterventie. Generalist die zich de verschillende materies en werkvelden snel eigen maakt. Mensgericht, open en toegankelijk. Leiderschapsstijl is te kenmerken als dienstbaar, direct en duidelijk. Bruggenbouwer en netwerker pur sang met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Hecht grote waarde aan cultuuraspecten en “Zo zijn onze manieren”. Heeft een delegerende manier van werken waarbij vertrouwen en inspireren belangrijke eigenschappen zijn. Humor en een zekere zin van relativeringsvermogen zijn Wim niet vreemd.

Door de generalistische competentie is niet altijd materiedeskundigheid aanwezig. De aanpak die Wim hierbij kiest is door zeker in de 1e fase op veel plekken kennis te maken en kennis te nemen van de situatie en permanent in communicatie te zijn met diegenen waar hij leiding aangeeft en waar materiedeskundigheid van wordt verondersteld. Ook kiest hij voor een pro actieve stijl richting medezeggenschapsorganen. Het als leidinggevende  voorwaarde scheppend zijn voor professionals. Het primaire proces is een uitgangspunt.

Wim maakt gebruikt van verschillende verandermethodieken en werkt zelfs het liefste vanuit de 8 stappen van Kotter. Echter in de overtuiging dat veranderen geen instrumenteel proces is maar een proces van het “meenemen” van mensen.