Round table

Niet per sé rond
Niet per sé rond
Change Management Consultants organiseert Round Tables, hieronder een beschrijving van een tweetal Round Tables.
 • Voor bestuurders van professionele organisaties

  Professionele organisaties uit de gezondheidszorg, onderwijs, en overheid, hebben de laatste jaren veel energie gestoken in strategische vraagstukken. Doen we de goede dingen? Hoe definiëren we onze strategische competenties.

  In een toenemende concurrerende omgeving heeft deze externe oriëntatie geleid tot organisaties die meer richtinggevoel hebben gekregen.

  Zowel schaalgrootte als positionering en de bestuurbaarheid staan regelmatig hoog op de bestuurlijke agenda. Daarnaast staat vooral de implementatie van de strategische plannen centraal: zijn we wel goed ingericht om de goede dingen ook daadwerkelijk goed te doen?

  De interne slagkracht van de organisatie (externe gerichtheid, kwaliteit, bedrijfsmatigheid, klantgerichtheid, etcetera) zal dan bepalend blijken te zijn voor de effectiviteit van de strategische plannen.

  De specifieke verantwoordelijkheid van bestuurders voor het organisatiebeleid tot onder andere vergroting van deze interne slagkracht, vereist een uitgebalanceerde invulling op basis van een heldere besturingsfilosofie. Immers, een te sterke articulatie van centrale sturingsbehoeften (gepaard gaande met een overschatting van het eigen besturingsvermogen) leidt tot onderbenutting van het zelfsturend vermogen van getalenteerde potentieel op decentraal niveau. Hierdoor dreigt ook het gevaar dat er onvoldoende wordt ingespeeld op veranderingen in de omgeving. Duidelijk dient te zijn waar met het oog op effectiviteit vooral meta-sturing gewenst is en inhoudelijke sturing onvermijdelijk lijkt te zijn. Bestuurders staan dus op vele beleidsterreinen voor een klassiek sturingsdilemma: de balans te vinden tussen “loslaten” en “vasthouden”!

  Vanuit deze ambiguïteit lijkt de uitdaging voor moderne bestuurders te liggen in het creëren èn handhaven van de gespannen balans tussen deze twee uitersten.

  Het doel van deze Round Table conferentie is samen met u en waar gewenst met vakspecialisten na te denken, te discussiëren en een uitwisseling te krijgen, over ‘wat wel en niet blijkt te werken’ in het besturen van een grootschalige professionele organisatie.

  Deelname aan de Round Table is bestemd voor bestuurders van professionele organisaties, die vanuit actuele vraagstukken hun visie op sturing, management en organisatie van hun instelling op diverse terreinen willen toetsen en verbreden om zodoende hun sturings- en handelingsmogelijkheden in een complexe en dynamische omgeving te vergroten.

 • In gesprek met toezichthouders

  Richting geven, inspireren, loslaten …… toezichthoudende sturing geven aan professionele organisaties vraagt bijzondere kennis en vaardigheden. Politieke dynamiek, ontwikkelingen in professionaliteit,  strategische vraagstukken en voortdurende omgevingsveranderingen bepalen de interne agenda.

  Buiten staan de media te wachten om te bepalen of zorgvuldig verantwoording wordt afgelegd en om zo nodig namens de samenleving af te rekenen. Om aan de behoefte aan het overdenken van toezichthoudende vraagstukken en reflectie op eigen interventies vanuit een leiderschapsperspectief tegemoet te komen, organiseert CMC al ruim 20 jaar zogenaamde ronde tafel conferenties voor  groepen zoals toezichthouders en bestuurders, de zogenaamde “Round Tables”.

  Het doel van deze Round Table conferenties is om in een kleine groep na te denken, te discussiëren en van gedachten te wisselen over wat wel en niet blijkt te werken in het toezichthouder en besturen van organisaties.

  Deelname aan de Round Table is bestemd voor toezichtouders en bestuurders van professionele organisaties, die vanuit actuele vraagstukken hun visie op toezichthouden, sturing, management en organisatie van hun instelling op diverse terreinen willen toetsen en verbreden om zodoende hun sturings- en handelingsrepertoire in een complexe en dynamische omgeving te vergroten.