Frank ten Doeschate

Als mensen met mij samenwerken krijg ik vaak te horen dat ze rustig worden van mij.  Maar wat doe ik dan? Ik ‘doe’ niets. Ik ben wie ik ben en vind het in gesprekken die ik met opdrachtgevers en kandidaten heb belangrijker te luisteren dan te spreken. Ik hecht daarnaast aan een sfeer van vertrouwen en vertrouwelijkheid  De informatie die ik nodig heb komt dan bijna vanzelf op tafel en zo kan ik mijn werk doen: vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Met pakweg 30 jaar ervaring in executive search heb ik inmiddels meer dan 500 bemiddelingen op mijn naam staan. De vacatures liggen op het niveau van toezicht (RvC of RvT), bestuur, directie en management team.

Mijn ervaring in advieswerk heb ik opgebouwd in grotere en kleinere nationale en internationale consultancybedrijven. En uiteindelijk heb ik besloten mijn werk vorm te geven vanuit mijn eigen bureau: Ten Doeschate Search. Kleinschalig met de focus op de inhoud en het proces.  Zie verder www.tdsearch.nl . Via het door mij gestarte samenwerkingsverband Nexcis | compagnons in search weet ik mij omringd door bevlogen en ervaren vakgenoten, die op collegiale wijze voor elkaar klaarstaan.

De sfeer van vertrouwen en vertrouwelijkheid heeft ertoe geleid dat ik vaak de rol van trusted advisor vervul.  Dan komen ook andere onderwerpen aan de orde, zoals governance, opvolging in het familiebedrijf,  een hulpvraag over de inrichting van de topstructuur, het functioneren van een dochterorganisatie in het buitenland. Een breed scala aan vragen. De kern van al die vragen is: hoe geef ik vorm en inhoud aan de toekomst en welke verandering is nodig om mijn doelen te realiseren. En daar ligt voor mij de reden mij te associëren met CMC Change Agents.  Als een opdrachtgever begeleiding zoekt bij strategische vraagstukken en het vormgeven van change doe ik er verstandig aan een stapje terug te doen en een specialist van CMC te introduceren. Mijn specialisatie, search en selectie, komt dan later in het traject in beeld. Als de strategie duidelijk is en de doelen zijn geformuleerd zoek en vind ik de  nieuwe vrouw/man die ermee aan de slag gaat.